Streeksdirekteur - Pastoor Danie & Rita Matthysen

Danie (31/05/1955) en Rita (22/02/1957) Matthysen verteenwoordig die portfolio van die streekdirekteur op die direksie van ons kerk.  Die paar is getroud op 28 Januarie 1978 en Danie, Magarit, en Helen is uit die huwelik gebore. Die Matthysens tree toe tot die voltydse bediening in Oktober 1988 en bedien sederdien:

  • Kroonstad Gemeente vir 3 jaar & 3 maande.
  • Brits Gemeente vir 4 jaar.
  • Pretoria-Wes Gemeente vir 3 jaar.
  • Durban Sebulon Gemeente  vir 15 jaar.
  • Tans is hulle die presiderende pastoorspaar van Roodepoort gemeente

Past. Danie en sust. Rita het ‘n groot verwagting van die toekoms. Hulle visie behels om ‘n menigte van siele te wen vir die Koninkryk van God. Die opleiding van die pastore lê hulle ook naby aan die hart en hulle voel dat dit moontlik is met hul huidige posisie op die direksie.

Hulle voeg ook met genoeë by dat hulle trotse grootouers is van nie minder as drie kleinkinders nie by name Dylan, Ethan en Jadon. Pastoor Danie sien die toekoms as iets wonderliks om na uit te kyk met sy wonderlike vrou Rita aan sy sy.

Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za