Evangelisasie - Pastoor Fanie & Elizma Claassen

Fanie en Elizma Claassen is tot die Direksie verkies in 2012 en beklee die portefeulje as direkteurspaar van Evangelisasie. Fanie is gebore op 10 Junie 1963 te Calitzdorp en Elizma is gebore op 24 Januarie 1967 te Bellville.  Hulle ontmoet mekaar in die mooie Kaap en word op 24 Mei 1986 in die huwelik bevestig.  Uit hulle huwelik word daar 3 pragtige kinders gebore by name Ruan, Elray en Annerijke.

Fanie en Elizma dien as Jeugleierspaar van Goodwood gemeente vir 3 jaar.  Hulle betree die voltydse bediening in 1989 en bedien die volgende gemeentes:

Newlands, Vereeniging, Nelspruit, Uitenhage, Welkom weer Vereeniging en bedien tans Brakpan gemeente.

Hulle visie vir die Maatskaplike sorg is om werklik om te gee vir die Senior Burgers, Emeritus Pastore en behoeftiges reg oor die land.  Hulle word gedryf en gemotiveer deur ‘n ingebore liefde vir die werk van die Here en sien uit daarna om ‘n tasbare verskil te maak in die Maatskaplike Sorg van Lede in Christus Kerk asook in elke individu met wie hulle in aanraking kom.

Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za