REKENINGBESONDERHEDE VAN EVANGELISASIE 

Rekeningnaam : Lede in Christus Kerk Evangelisasie 

Bank : ABSA Bank [Tjekrekening] 

Takkode : 632005 

Rekeningnommer : 2-4015-4366

Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za