REKENINGBESONDERHEDE VAN JEUGBEDIENING 

Rekeningnaam : Lede in Christus Kerk Jeugbediening

Bank : ABSA Bank [Tjekrekening]

Takkode : 632005

Rekeningnommer : 6-3015-2283

Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za