REKENINGBESONDERHEDE VAN JEUGAKSIE 

Rekeningnaam : Lede in Christus Kerk Jeugaksie 

Bank : Eerste Nasionale Bank [Tjekrekening] 

Takkode : 250655 

Rekeningnommer : 62439239791

Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za