Opleiding - Pastoor Pieter & Hannetjie King

Pieter en Hannetjie is die presiderende pastoorspaar van die Lede In Christus Kerk, Bloemfontein. Pieter het vir die eerste keer kennis gemaak met die lewe in Krugersdorp op 12 September 1959 en Hannetjie op 14 Mei 1961 in Blyvooruitsig. Hulle gelukkigste dag was 11 Augustus 1979 Hannetjie Mev King geword Het. Twee pragtige kinders is uit die huwelik is gebore, Helanie en Pieter.  Op 24 Mei 1994 betree hulle die voltydse bediening en hierdie ywerige pastoor bedien Westonaria en werk tans vir die Here in Bloemfontein.

Vroeg in hulle loopbaan dien hulle op die Hoofjeugraad en later as die tesourier en ook as die  visie voorsitters. Hulle dien saam op die Konferensie kommitee  later as tesourier en ook as voorsitterspaar. Hulle het die Vrystaat Streek vir nege jaar as Voorsitterspaar bedien. Hulle word as die opvolg Streeksdirekteur vir die komende termyn verkies.

Beide van hulle het hul in die akademie bekwaam, Hannetjie het die eertydse Lede In Christus Kerk Sertifikaat vir pastore met lof geslaag en dan haar Baccalaureus voltooi in die Pastorale Bediening en Berading. Pieter voltooi ‘n Baccalaureus in Pastorale Bediening, Magister in Pastorale Bediening asook ‘n B.Ed., Doctor in Christion Educationis.

Hulle het nog altyd ‘n passie vir siele gehad en is mense wat liefde en verdraagsaamheid aan hulle mede mens toon. Hulle staan om die Evangelie te verkondig en te leer oor die Heiligge Gees. Hulle doel is om elke gemeentelid te bemag om tot selfbeskikking in die gees volwassenheid te bereik sodat die Heiligge Gees ten volle geakkommodeerkan word.

Hulle hanthaaf ‘n goeie balans in die gemeente, Hannetjie het ‘n sterk profetiese bediening en Pieter konsentreer op die woord. Omdat hulle baie gebalanseerd lewe is daar nooit ‘n tekort om hulle beste vir die Koninkryk te gee nie.

Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za