REKENINGBESONDERHEDE VAN VROUE BEDIENING 

Rekeningnaam : Lede in Christus Kerk Susterskas 

Bank : ABSA Bank [Spaarrekening] 

Takkode : 632005 

Rekeningnommer :93-3006-7298


Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za