LEDE IN CHRISTUS KERK TEOLOGIESE SEMINARIE (LICKTS)

Sedert 2010 het Lede in Christus Kerk se teologiese opleiding in ’n nuwe rigting begin te beweeg. Pastoor Japie Deysel is aangestel as Direkteur van Opleiding en saam met pastoor Arnold Venter, stel hulle in 2011 ’n hele nuwe kurrikulum bekend. Hierdie nuwe kursus lig ons Kerk se opleiding tot dieselfde vlak as baie van die internasionale Bybelskole. 


Ooreenkoms met Noordwes Universiteit

Gedurende 2014 begin onderhandelinge met die Noordwes Universiteit en in November 2015 word ’n ooreenkoms met die Noordwes Universiteit onderteken wat ons Kerk in staat stel om voorgraadse, graad en nagraadse kursusse aan te bied wat SAQA (South African Quality Assurance) goedgekeur is. In September 2017 is die ooreenkoms met die Noordwes Universiteit hernu. 


Nuwe bestuur

In Mei 2017, word pastoor Japie Deysel deur pastoor Pieter King as Direkteur van Opleiding vervang en word die Seminarieraad soos volg saamgestel:

Direkteur : Pastoor Pieter King

Dekaan : Pastoor Arnold Venter

Tesourier : Pastoor Herman van Deventer

Sekretaris : Pastoor Bennie Pretorius

Ander raadslede : Pastore Hennie Venter, Paul Grobbelaar, Johan Jansen van Vuuren en Christo Helberg 


Nuwe rigting (ACRP/SAQA)

Gedurende April 2018, begin pastoor Arnold Venter in samewerking met pastoor Paul Grobbelaar en die hulp van die Association of Christian Religious Practitioners, om ons Kerk se opleidingskollege en pastorale kursus te herstruktureer, ten einde dit by SAQA te registreer. Hierdie proses en registrasie behoort teen die middel of einde van 2019 voltooi en afgehandel te wees. Dit sal meebring dat ons pastorale kursusse sowel as ons Kerk se seminarie volle SAQA erkenning sal geniet.  

Hierdie nuwe SAQA kwalifikasie het ook ’n praktiese komponent, waar daar van studente verwag word om tydens hulle studies sekere praktiese take ook te voltooi. Saam met die praktiese komponent word daar ook vier nuwe modules by die kursus gevoeg. Pastoor Bennie Pretorius met sy taakspan is die taak opgelê om ’n kursus/module vir Jeug opleiding op te stel. Verder word lofprysing en aanbidding ook deel van die nuwe pastorale kursus, asook sending en gemeenskapsbetrokkenheid, wat ons fokus weer terugbring na die groot opdrag volgens Matthéüs 28:19. 


Ons seminarie bied tans die volgende kursusse aan: 

Kursus

Tydperk

Doel van kursus

Koste vir 2020

Die Pastoorsvrou in die Bediening

1 jaar

Om pastoorsvroue te help om hul rol in die bediening en pastorie te verstaan

R 4 000.00

Sertifikaat in Pastorale Leierskap

1-2 jaar

Om assistent pastore te help

R 5 000.00

Diploma in Pastoral Counselling

1-2 jaar

Om ‘n pastorale beradingsmodel daar te stel vir beraders

R 5 000.00

Diploma in Missions

2-3 jaar

Om sendelinge op te lei

R 8 000.00

Diploma in Pastorale Leierskap

2-3 jaar

Om diegene te help wat graag voltyds in die bediening wil gaan

R 8 000.00


Vir meer inligting kan die dekaan, pastoor Arnold Venter, by die volgende gekontak word:

Telefonies : 012 335 3524 of 064 890 8153

E-pos : registrar@lickts.co.za

REKENINGBESONDERHEDE VAN OPLEIDING 

Rekeningnaam : Lede in Christus Kerk Teologiese Seminarie 

Bank : ABSA Bank [Tjekrekening] 

Takkode : 632005 

Rekeningnommer : 6-3067-4727

Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za