Sending - Pastoor Naldo & Stienie Ferreira


Naldo en Stienie Ferreira is in April 2004 verkies tot die direksie van die Lede in Christus Kerk, verantwoordelik vir Sending. Naldo is gebore op 21 Oktober 1959 in Plettenbergbaai en Stienie op 19 Januarie 1962 in Vereeniging. Hulle word in die huwelik bevestig op 12 Julie 1980. Twee pragtige kinders, Reynaldo en Jeanique, is uit die huwelik gebore. Op 1 Oktober 1992 tree hulle toe tot die voltydse bediening en bedien die volgende gemeentes met groot ywer - Boksburg, Meyerton, Port Elizabeth, Nelspruit, weer Meyerton en huidiglik Centurion. Hulle het ‘n profetiese bediening en is mense wat lief is vir die waarheid en egtheid. Hulle beskryf hulself as mense wat eerlik en opreg is in hul lewenswandel en verwag dat ander hulle dienooreenkomstig sal behandel. Hulle vertrou om altyd nederig voor God en mens te bly en sonder pretensie, die werk van die Here na die beste van hul vermoë te doen. Hulle visie is om met die hulp van die Here, Sy koninkryk op aarde uit te brei deur die hou van veldtogte deur die lengte en breedte van Suid-Afrika.

Ontwerp deur www.illustriousdesigns.co.za